To nejlepší z Izraele

Pohled na Jeruzalém z Olivetské hory

Co vše zažijete

  1. DEN Odlet z Prahy do Tel Avivu. Objednaným autobusem transfer na hotel v Jeruzalémě, ubytování.
  2. DEN Dnešní den bude patřit prohlídce Jeruzaléma, především jeho křesťanským a židovským památkám. Ty nejstarší a nejznámější památky Jeruzaléma se nacházejí v tzv. Starém Městě. Jedná se o část Jeruzaléma, která je obklopena historickými hradbami a dělí se na židovskou, křesťanskou, muslimskou a nejmenší arménskou čtvrť.
  3. DEN Po snídani prohlídka muslimské části Starého Města, dle situace návštěva Betléma, odpoledne Olivetská hora s dalšími významnými poutními místy.
  4. DEN Návštěva dalších poutních a historických míst v Jeruzalémě. Dnes nás po snídani čeká prohlídka arménské čtvrti, dále výšlap na horu Sion s Hrobkou krále Davida a odpoledne se projdeme po současném centru Jeruzaléma, kde navštívíme největší jeruzalémské tržiště Mahane Yehuda.
  5. DEN Dopoledne se vydáme k pevnosti Masada, odpoledne se vykoupeme v Mrtvém moři.
  6. DEN Společný celodenní výlet do Nazaretu a jeho blízkého okolí. Dnešní celodenní výlet nás společně zavede do Nazaretu, kde navštívíme Baziliku zvěstování a ke břehům Galilejského jezera, kde se vydáme po stopách Ježíše Krista. Večer Tel Aviv.
  7. DEN Dle letového řádu přesun na letiště a odlet do ČR.
Image
Econompress 2022