Způsob objednání

Publikace je možné objednat na kontaktním e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to buď vyplněním formuláře "objednávka" (ke stažení zde), který ke zprávě připojíte, nebo vypsáním názvu publikace, počtu kusů a fakturačních údajů do zprávy. Faktura se splatností je přiložena k publikaci. Na vyžádání zasíláme i na dobírku.

Poštovné a balné: 80,- Kč (dobírka +40,- Kč). Podrobnější obchodní podmínky naleznete zde.

 

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

dph s ucetnimi priklady Cena: 480,-

Novinka 2020!

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang

Ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele ( tzv. technických služeb).

Detail publikace: DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

fksp Cena: 280,- Kč

 

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Petr Sikora

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky.

 

Detail publikace:FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Kraj a obec v pozici plátce DPH

kraj a obec v pozici platce dph 2.vydani  Cena: 580,-

Nakladatel: Paris Karviná

Termín vydání: 6/2018

Autorky:  Ing. Lydie Musilová, Ing. Dagmar Fitříková

Změnový list ke stažení zde!

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle platného právního stavu. Součástí obsahu publikace je upozornění na  změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC.

Detail publikace:Kraj a obec v pozici plátce DPH

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

 1235  Cena: 285,-

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

Novinka

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních.

Detail: Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

uspo2 Cena: 398,- Kč

2. vydání

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Zdeněk Nejezchleb

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Detail publikace:ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

 majetek 2.vydanim  Cena: 295,-

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ !!!

DRUHÉ VYDÁNÍ JE AKTUALIZOVÁNO V SOUVISLOSTI S POSLEDNÍ NOVELOU ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE A JEHO PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY.

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly.
Autor čerpal z mnohaletých zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele.

Detail: Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

BOZP a PO v příkladech školské praxe

 bozp predni strana  Cena: 395,- Kč

Nakladatel: Paris
Autoři: Ing. Jan Romaněnko,PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.

Druhé vydání reaguje na změny a řadu právních a ostatních předpisů, a proto autoři přistoupili k podrobné aktualizaci původní publikace.

Publikace je určena pro všechny druhy školských zařízení.

Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce.

Detail: BOZP a PO v příkladech školské praxe

Spisová služba ve školství - Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

spisova sluzba 2017   290,- Kč

Nakladatel: PARIS
Auto: PhDr. Irena Hajzlerová

  • Nevíte si rady s administrativou?
  • Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
  • Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat?
  • Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
  • Začali jste s elektronickým podacím deníkem…ale nevíte co dál?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato publikace určena právě vám!

 

Detail publikace:Spisová služba ve školství - Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

Právní rámec řízení škol a školských zařízení

pravni ramec 5. vydani Cena: 460,- Kč

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

PRÁVĚ VYŠLO NOVÉ PÁTÉ VYDÁNÍ!!!

Páté vydání reflektuje řadu změn v právních předpisech ovlivňující řízení škol a školských zařízení a zobrazuje právní stav k 15.7.2019.

Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu.

Detail publikace:Právní rámec řízení škol a školských zařízení

Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

prirucka  220,-

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: 11.5. 2018

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

Detail publikace:Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Správní řízení od A do Z + CD

Spravni rizeni Cena: 579,- Kč

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: JUDr. Eva Šromová

3.  aktualizované vydání

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení..

 

Detail publikace:Správní řízení od A do Z + CD

Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd

katalog praci Cena: 519,-

 

Nakladatel: ANAG
Autor: Ing. Ivan Tomší

4. aktualizované a rozšířené vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

 

Detail publikace: Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců...

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016

 3211   Cena: 699,-

Nakladatel: Anag
Autoři: Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych

 

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které od nabytí účinnosti zákona uplynuly.

 

Detail: Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě

5654 Cena: 329,-

 

Nakladatel: ANAG
Autor: Zdeněk Šenk
1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy.

Detail publikace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě

Zákoník práce 2020

prace Cena: 129,- Kč

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: Zdeněk Schmied, Mgr. Dana Roučková

Stručnou odborná publikace obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1. 2020

Detail publikace: Zákoník práce 2020

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2018 – 384 postupů účtování

 29101  Cena: 519,-

Nakladatel: Anag
Autoři: Jaroslava Svobodová a kolektiv

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí.

Detail: Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2018 – 384 postupů...

Jak si najít práci dle svých představ

Jak si najit praci-1359357557-1360649990-1381340679 Cena: 85,- Kč

Nakladatel: EconomiCon Press
Autor/autoři: Ing. Jana Křenová

Hledáte si práci? Nebo jen uvažujete o změně zaměstnání? Pak je tato praktická publikace určena právě Vám.

Detail publikace:Jak si najít práci dle svých představ