Rozpočtové hospodaření obcí

Lektoři: Ing. Petra Vítková
Místo konání: Zlín
Datum konání: 25.6.2018
Cena: 1200,- Kč

Seminář zrušen!!

Místo a termín konání

Interhotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín - 25.června 2019 (mapa zde)

  8:30 - Prezence účastníků

  9:00 -  Zahájení semináře

13:30 - Předpokládaný konec

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 200,- Kč (nejsme plátci daně z přidané hodnoty)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 2562019; do poznámky napište jméno účastníka

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra

Lektorka:

Ing. Petra Vítková- vedoucí oddělení rozpočtu a financování Krajského úřadu Olomouckého kraje

Program semináře:

1. Obecná právní úprava

 •                - rozpočtový proces a finanční hospodaření ÚSC

 •                - přezkoumávání hospodaření

2. Střednědobý výhled rozpočtu

   •            - aktuální právní úprava

   •           - postup při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu i ve vazbě na příspěvkové organizace

- zvěřejňování

   •           - nejčastější otázky a chyby

3. Rozpočtové provizorium

  •           - aktuální právní úprava

    •           - postup při zpracování pravidel rozpočtového provizoria

          - vzorové příklady

- zvěřejňování

          - vzorové příklady a chyby

4. Rozpočet

- aktuální právní úprava

- postup při zpracování návrhu rozpočtu i ve vazbě na příspěvkové organizace

- zvěřejňování

- rozpis rozpočtu

- nejčastější otázky

- vzorové příklady a chyby

 5. Rozpočtové změny

- aktuální právní úprava

- postup při zpracování rozpočtový změn

- zvěřejňování

- nejčastější otázky

- vzorové příklady, příklady zmocnění

- chyby

6. Závěrečný účet

- aktuální právní úprava

- postup při vypracování závěrečného účtu

- zvěřejňování

- nejčastější otázky

- chyby

7. Dotace poskytované z rozpočtu ÚSC

- Aktuální právní úprava

- Postup při schvalování a poskytování dotace

- Nejčastější otázky a chyby

8. Přezkoumávání hospodaření

               - aktuální právní úprava

               - nejčastější nedostatky - zaměřeno na řídící kontrolu

               - správní delikty

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.