Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem (3)

Lektor: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
Místo konání: Liberec
Datum konání: 1.11.2018 6.12.2018
Cena: 1200,-  Kč

 Pozor! Seminář je posunut na nové datum!

Místo a termín konání

Hotel Liberec, nám. Šaldovo 1345/6, Liberec - 1. listopadu 2018 6. prosince 2018 (mapa zde)

  8:30 - Prezence účastníků

  9:00 -  Zahájení semináře

13:30 - Předpokládaný konec

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1200,- Kč (nejsme plátci daně z přidané hodnoty)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 1112018; do poznámky napište jméno účastníka

Lektorka:

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová - vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu a členka Českého institutu interních auditorů

Program semináře:

1. povinná veřejnosprávní kontrola zřizovatele

- právní úprava – zákon č. 320/2001 Sb. , metodika MF ČR 1

- obsahové zaměření kontroly

- nejčastěji zjišťované nedostatky

2. výklad procesního zákona 255/2012 Sb.  - zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, metodika MV ČR - Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 10

- vzorové postupy

- příklady

- aktuální informace o metodických doporučení ke kontrolnímu řádu.

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.