SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ A VE STÁTNÍ SPRÁVĚ - DATOVÉ SCHRÁNKY

Lektor: Irena Hajzlerová
Místo konání: Brno
Datum konání: 22.11.2018
Cena: 1200,- Kč

Seminář zrušen!!

 

Místo a termín konání

Střední škola polytechnická, Jílová 164/36g, Brno - 22. listopadu 2018 (mapa zde)

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře

14:00 - Předpokládaný konec

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1200,- Kč (nejsme plátci daně z přidané hodnoty) - druhý účastník sleva 20%

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 22112018; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor: Irena Hajzlerová

Archivní inspektorka Zemského archivu v Opavě, autorka odborné publikace Spisová služba ve školské praxi

Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

1. Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služběa o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a prováděcíchvyhlášek č. 645/2004 Sb. a č. 259/2012, která byla změněna vyhláškou č. 283/2014 Sb., s platností od 1. 1. 2015

- spisová služba, její smysl a poslání, předmět spisové služby,

- elektronická spisová služba, práce s digitálními daty v návaznosti na novelu zákona a prováděcí vyhlášky zákona o archivnictví a spisové službě

- spisový řád jako vnitřní směrnice organizace.

2. Organizace manipulace s dokumenty ve školství a ve státní správě

- příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, podací deník,

- elektronické dokumenty a elektronické systémy spisové služby

- oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů

- spisový řád, co vše je jeho součástí

3. Ukládání a vyřazování dokumentů

- funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokument ve veřejné správě

- spisový a skartační plán, jeho tvorba a použití

- příruční registratura

- spisovna, kritéria pro vytvoření spisovny

- archivní kniha

- vyřazování dokumentů - skartační řízení

- skartační návrh, skartační seznamy

- správná likvidace dokumentů typu „S“

4. Spisová rozluka

5. Vedení spisové služby v mimořádných situacích

6. Diskuse a dotazy v průběhu celého semináře

 

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.