Problematické oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek (3)

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Nový Jičín
Datum konání: 30.11.2018
Cena: 1200,-  Kč
 Návod, jak zvládnout problematické oblasti účetnictví příspěvkových organizací

 

Místo a termín konání

Hotel Praha, Lidická 128/6, Nový Jičín - 30. listopadu 2018 (mapa zde)

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře
12:30 - Předpokládaný konec

 

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 200,- Kč

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 30112018; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor:

Ing. Andrea Hošáková

- daňová poradkyně s dlouholetou praxí v neziskové sféře; autorka publikace Praktická aplikace přímých daní v PO a zkušená lektorka

 Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

- Pořizování majetku – součást ocenění pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku, otázka věcných břemen

- Dlouhodobý hmotný majetek (směny, převody, likvidace)

- Odpisování dlouhodobého hmotného majetku (zbytková hodnota, doba použitelnosti majetku – vliv na odpisy)

- Transfery – provozní od zřizovatele, provozní účelově vázaný od jiného poskytovatele

-  Investiční transfer a jeho vliv na vykázání výsledku hospodaření

- Základní kontrolní postupy při sestavení řádné účetní závěrky, křížové vazby majetek, transfery, pohledávky, závazky CSÚIS

- Konsolidace účetních výkazů příspěvkové organizace a zřizovatele

 - Co nového nás čeká?
      

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.