FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

fksp Cena: 280,- Kč

Objednání publikace 

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Petr Sikora

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky.

 

 

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky.  Reaguje tak na aktuální potřeby ředitelů, ekonomů a účetních zmíněných organizací v této oblasti po novele vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb. Největší pozornost je věnována jednotlivým možnostem použití fondu, které byly s účinností od 1. 1. 2020 ještě rozšířeny či upraveny. Kniha se nevyhýbá ani sporným nejednoznačným tématům, jako je například poskytování bezúplatných služeb zaměstnancům, poskytování stravenek v režimu home office nebo placení rekreace zaměstnanců formou záloh. Při přípravě publikace se autor opíral o dlouholeté zkušenosti kontrolora a lektora a vycházel také z četných dotazů k problematice fondu kulturních s sociálních potřeb, které dostával během vzdělávacích seminářů.

Výběr z obsahu:

- Legislativní rámec

- Hospodaření s fondem, zaměstnanci a rodinní příslušníci (rozpočet FKSP, kontrola)

- Kulturní a sociální rozvoj (včetně masáží, vitaminů apod.)

- Pořízení hmotného majetku

- Zápůjčky na bytové účely

- Stravování

- Rekreace

- Kultura, vzdělávání tělovýchova a sport

- Sociální výpomoci a zápůjčky

- Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

- Pojistné na soukromé životní pojištění

- Příspěvek odborové organizaci

- Dary z fondu poskytované zaměstnancům

Součástí publikace je vložené CD, které obsahuje zejména doprovodné materiály k problematice a dále také užitečné vzory písemností souvisejících s fondem kulturních a sociálních potřeb, jako je například limitovaný příslib na výdaje z FKSP či rozpočet FKSP.