Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

cestovni nahrady obal   Cena: 270,-

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Petr Sikora

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní cesty, anebo s nimi souvisí. Klíčová část publikace formou otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto problematiku v příspěvkových organizacích.

 

 Názvy některých kapitol pro lepší orientaci přímo odkazují na bezprostředně související paragrafy zákoníku práce. Mnohé dotazy nejsou vymyšleny od stolu, ale zazněly z úst účastníků seminářů lektorovaných autorem publikace. V závěru publikace jsou uvedeny aktuální základní sazby zahraničního stravného a dále průměrné ceny pohonných hmot, aktuální sazby stravného a základní náhrady za používání motorových vozidel.

 

Výběr z obsahu:

Legislativní rámec (klíčová ustanovení související legislativy)

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Otázky a odpovědi k cestovním náhradám (ve vazbě na příslušná ustanovení zákoníku práce)

- Příjemci cestovních náhrad, pracovní cesta

- Cestovní náhrady při pracovních cestách

- Druhy cestovních náhrad při pracovních cestách

- Náhrada jízdních výdajů

- Osobní automobil na pracovní cestě a silniční daň

- Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny

- Náhrada výdajů za ubytování

- Stravné

- Náhrada nutných vedlejších výdajů

- Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách

- Kapesné

- Doba strávená v zahraničí

- Paušalizace cestovních náhrad

- Cestovní příkaz a vyúčtování cestovních náhrad

- Cestovní náhrady – cizí měny a zaokrouhlování

- Pracovní cesty ředitelů příspěvkových organizací

- Cestovní náhrady a účetnictví

- Pracovní cesty a vnitřní kontrola

Modelový příklad

    • Otázky a odpovědi k modelovému příkladu.