Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

prirucka  220,-

Objednání publikace

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: 11.5. 2018

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

 

Publikace se zaměřuje na celý rozpočtový proces územních samosprávných celků s podrobným výkladem v jednotlivých oblastech a s praktickými příklady. Publikace reaguje na novely zákona č. 250/2000 Sb. Výklad je rovněž zaměřen na problémové oblasti a na nejčastější chyby v procesu rozpočtového hospodaření. Publikace se zaměřuje především na výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ale dotýká se i dalších právních předpisů, jako je např. zákon o obcích a vyhláška o rozpočtové skladbě. Nově je v publikace výklad řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.

 

Kniha podrobně vymezuje tyto oblasti:

- střednědobý výhled rozpočtu obce

- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

- rozpočtové provizorium

- rozpočet obce

- rozpočet příspěvkové organizace

- rozpočtové změny

- závěrečný účet

- dotace z rozpočtu obcí

 - finanční kontrola

 

Počet stran: 130