Účetnictví Příspěvkových organizací - konzultační seminář

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 16.10.2020
Cena: 1300,-  Kč

Zrušeno!

 

Místo a termín konání

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc  (mapa zde) 16. října 2020

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře
13:00 - Předpokládaný konec

 

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 300,- Kč

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 24102019; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor:

Ing. Andrea Hošáková

- daňová poradkyně s dlouholetou praxí v neziskové sféře; autorka publikace Účetnictví, daň z příjmů, daň silniční u příspěvkových organizací a zkušená lektorka

 Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

 

Program semináře:

Problematické účetní případy týkající se poskytovaných účelově vázaných provozních i investičních transferů:

 

  • v cizí měně – možný kurz pro účetnictví, vyúčtování, kurzové rozdíly;
  • v Kč – financování ex post;
  • poskytnutých ze státního rozpočtu i z EU;
  • nespotřebovaná záloha k 31.12 daného roku;
  • okamžik vyúčtování u dlouhodobých projektů;
  • tvorba a čerpání fondu investic u investičních projektů.

 

Účelově vázané mimořádné dotační tituly na zmírnění dopadů nouzového stavu

 

  • specifické účetní případy, které se v roce 2020 týkají náhrad a vyhlášených dotačních programů
  • snížení nájmů vrs. prominutí dluhu z pohledu nájemce i pronajímatele
  • úlevy ze strany finančního úřadu

 

Účet 403 - investiční transfer – aneb co je nového na základě zveřejněných odpovědí MFČR

 

Oprava nesprávností minulých let – co dělat, když objevím chybu

 

  • hladina významnosti – vliv na rozvahu, případně výkaz zisků a ztrát v účetním období, kdy o opravě účtuji

 

EET u veřejně prospěšných poplatníků

 

 

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.