Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi, Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi, Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Cena
345,00 Kč,-

Nakladatel: Paris
Autoři: Ing. Jan Romaněnko,PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.

Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi se zaměřením na sportovně-turistické školní akce. Součástí textu je výklad některých zásadních činností, které se v současné době na školách realizují, ať jsou to klasické výuky tělesné výchovy či sportovní zájezdy a výlety se sportovním zaměřením nebo školy v přírodě.

 

Dostupnost :
Skladem

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dopracovávat a konkretizovat jednotlivé problémy v této oblasti jsou úkolem pro jednotlivé Stálé výbory Rady vlády pro BOZP. Zaměření na BOZP a hlavně na bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů není v současné době příliš realizováno.

Právní a ostatní předpisy nejsou ve školství pořád jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi se zaměřením na sportovně-turistické školní akce. Součástí textu je výklad některých zásadních činností, které se v současné době na školách realizují ,ať jsou to klasické výuky tělesné výchovy či sportovní zájezdy a výlety se sportovním zaměřením nebo školy v přírodě. Tato publikace by měla upřesnit všem ředitelům škol a školských zařízení upřesnit podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví v této oblasti, upozornit na zodpovědnost pedagogických pracovníků při těchto akcích, vyučujících tělesné výchovy, ale také ostatních zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborových organizací.

 

Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, BOZ a PO:

   • Základní legislativa v oblasti BOZP a BOZ
   • Práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
   • Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání a na akcích školy
   • Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků a studentů
   • Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskytování první pomoci na tělovýchovných akcích školy
   • Pravidla BOZP a BOZ při sportovních činnostech, zahraničních aktivitách
   • Provozní řády sportovišť, požadavky na bezpečnou činnost a bezpečné prostředí
   • Kontrolní činnost v tělocvičnách a na sportovištích
 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022