Publikace

Řazení: 
Zobrazit: 
Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Nakladatel: Paris, 2. vydání
Autor: Jiří Valenta
Novinka! Od prvního vydání této velice úspěšné publikace uplynulo již 10 let. Za tuto dobu zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn.Proto bylo rozhodnuto vydat zákoník práce nově opět s předním odborníkem na pracovní právo ve školství. I tentokrát bude tato publikace, speciálně připravena pro školy a školská zařízení, přínosem pro dobrou orientaci v pracovně právní oblasti. Podstatnou částí publikace je komentář autora k zákonu, aktuální úplné znění zákoníku práce a elektronické přílohy.

Cena
660,00 Kč,-
DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang

Ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele (tzv. technických služeb).

Cena
480,00 Kč,-
FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Petr Sikora

Právě vyšlo! Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. 2. vydání reaguje na další změny vyhlášky upravující FKSP.

Cena
320,00 Kč,-
Správní řízení od A do Z + CD

Správní řízení od A do Z + CD

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: JUDr. Eva Šromová

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení..

Cena
579,00 Kč,-
Jak si najít práci dle svých představ

Jak si najít práci dle svých představ

Nakladatel: EconomiCon Press
Autor/autoři: Ing. Jana Křenová

Hledáte si práci? Nebo jen uvažujete o změně zaměstnání? Pak je tato praktická publikace určena právě Vám.

Cena
85,00 Kč,-
Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Petr Sikora

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní cesty, anebo s nimi souvisí. Klíčová část publikace formou otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto problematiku v příspěvkových organizacích.

Cena
270,00 Kč,-
Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské pPublikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav.

Cena
330,00 Kč,-
Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v příspěvkových organizacích včetně účetních příkladů

Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v příspěvkových organizacích včetně účetních příkladů

Nakladatel: EconomPress

Autoři:  Ing. Andrea Hošáková; Ing. Milan Lang

Publikace se podrobně zaměřuje na novelizované znění prováděcí Vyhlášky č. 410/2009 Sb. pro vybrané účetní jednotky. Oblast daně z příjmů podrobně vysvětluje nové řešení osvobozených bezúplatných příjmů a praktickou aplikaci uplatnění daňových odpisů.

Původní cena
400,00 Kč,-
Cena
380,00 Kč,-
Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

Nakladatel: PARIS
Autor: PhDr. Irena Hajzlerová

Publikace je určena těm zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří se spisovou službou teprve začínají a potřebují se seznámit se základními pojmy a s tím, co to vlastně spisová služba je. Ale také těm z vás, jejichž škola již existuje více jak deset let, ale skartační řízení jste ještě neprováděli.

Cena
335,00 Kč,-
Kraj a obec v pozici plátce DPH

Kraj a obec v pozici plátce DPH

Nakladatel: Paris Karviná

Autorky:  Ing. Lydie Musilová, Ing. Dagmar Fitříková

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle platného právního stavu. Součástí obsahu publikace je upozornění na  změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC.

Cena
580,00 Kč,-
Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních.

Cena
285,00 Kč,-
Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Nakladatel: EconomPress

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

Cena
220,00 Kč,-
Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd

Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd

Nakladatel: ANAG
Autor: Ing. Ivan Tomší

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

Cena
519,00 Kč,-
Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Nakladatel: Anag
Autoři: Jaroslava Svobodová

Tato publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, a 2. na vedení účetnictví příspěvkových organizací.

Cena
419,00 Kč,-
Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Nakladatel: Paris
Autor:  Ing. Zdeněk Nejezchleb

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují.

Cena
450,00 Kč,-
BOZP a PO v příkladech školské praxe

BOZP a PO v příkladech školské praxe

Nakladatel: Paris
Autoři: Ing. Jan Romaněnko,PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.

Druhé vydání reaguje na změny a řadu právních a ostatních předpisů, a proto autoři přistoupili k podrobné aktualizaci původní publikace.

Publikace je určena pro všechny druhy školských zařízení.

Cena
395,00 Kč,-
Řazení: 
Zobrazit: 
 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022