BOZP a PO v příkladech školské praxe

BOZP a PO v příkladech školské praxe

Cena
395,00 Kč,-

Nakladatel: Paris
Autoři: Ing. Jan Romaněnko,PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.

Druhé vydání reaguje na změny a řadu právních a ostatních předpisů, a proto autoři přistoupili k podrobné aktualizaci původní publikace.

Publikace je určena pro všechny druhy školských zařízení.

Dostupnost :
Skladem

Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce.

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je úkolem Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.

Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO na školách a školských zařízeních. Tyto formuláře budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předchozího přepisování.

Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, BOZ a PO:

   • - Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná dokumentace
   • - Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
   • - Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání
   • - Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků a studentů
   • - Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskytování první pomoci
   • - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
   • - Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele
   • - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní postupy
   • - Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních
   • - Kontrolní orgány a jejich činnost
   • - Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům
   • - Nebezpečná místa na školách z pohledu BOZP a PO
 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022