Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cena
285,00 Kč,-

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních.

Dostupnost :
Skladem

Schvalovací postupy jsou probrány ve vazbě na jednotlivé paragrafy prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Publikace se nevyhýbá ani sporným nejednoznačným tématům, jako je například schvalování hotovostních příjmů a výdajů a fungování vnitřní kontroly v malých příspěvkových organizacích. Při přípravě publikace autor vycházel z dlouholeté praxe kontrolora a lektora. Cennou inspirací mu byly četné dotazy k problematice vnitřní kontroly od účastníků vzdělávacích seminářů.

Výběr z obsahu:

Legislativní rámec

Otázky a odpovědi k zákonu o finanční kontrole

 • Základní pojmy a povinnosti
 • Příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní

Otázky a odpovědi k vyhlášce, kterou se provádí zákon o finanční kontrole

 • Schvalování veřejných příjmů před vznikem nároku
 • Schvalování veřejných příjmů po vzniku nároku
 • Schvalování veřejných výdajů před vznikem závazku
  (limitovaný a individuální příslib)
 • Schvalování veřejných výdajů po vzniku závazku
 • Sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního
 • Elektronické schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů
 • Osoby provádějící průběžnou kontrolu
 • Věcná stránka průběžné kontroly
 • Prostředky ke zvýšení účinnosti průběžné kontroly
 • Osoby provádějící následnou kontrolu
 • Revizní postupy během následné kontroly
 • Další dotazy k vnitřní kontrole

Přehled častých nedostatků ve vnitřní kontrole

(chyby při schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů, realizace veřejných výdajů v rozporu s kritérii „3E“, chyby při sledování pohledávek a další)

Součástí publikace je vložené CD, které obsahuje doprovodné materiály k problematice včetně užitečných vzorů písemností souvisejících s vnitřní kontrolou, jako je například individuální příslib nebo záznam o provedení následné kontroly výdajové operace.

 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022