FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cena
350,00 Kč,-

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Petr Sikora

PRÁVĚ VYŠLO -PUBLIKACE ZOHLEDŇUJE LEGISLATIVNÍ ZMĚNY K 1.1.2024

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. 3. vydání reaguje na další zásadní změny vyhlášky upravující FKSP.

Dostupnost :
Skladem

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky.  Reaguje tak na aktuální potřeby ředitelů, ekonomů a účetních zmíněných organizací v této oblasti v souvislosti s legislativními změnami k 1. 1. 2024. Největší pozornost je věnována jednotlivým možnostem použití fondu.

Třetí vydání reaguje zejména na novou úpravu poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na obdobné produkty a na nový daňový režim zaměstnaneckých benefitů. Při přípravě publikace se autor opíral o dlouholeté zkušenosti kontrolora a lektora a vycházel také z četných dotazů k problematice fondu kulturních a sociálních potřeb, které dostával během vzdělávacích seminářů.

Výběr z obsahu:

 • Právní úprava
 • Hospodaření s fondem, zaměstnanci a rodinní příslušníci (rozpočet FKSP, kontrola)
 • Penzijní připojištění a další produkty spoření na stáří zaměstnanců
 • Kulturní a sociální rozvoj (včetně masáží, vitaminů apod.)
 • Pořízení hmotného majetku
 • Zápůjčky na bytové účely
 • Stravování, peněžitý příspěvek na stravování
 • Rekreace
 • Kultura, vzdělávání tělovýchova a sport
 • Sociální výpomoci a zápůjčky
 • Příspěvek odborové organizaci
 • Dary z fondu poskytované zaměstnancům

Součástí publikace jsou také přílohy včetně vzoru rozpočtu FKSP a přehledu vybraných účetních případů souvisejících s fondem.

 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022