Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2020

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Ostrava
Datum konání: 3.9.2020 29.9.2020
Cena: 1 490,- Kč

Semibář se bude konat! Je v omezeném počtu účastníků.

Podrobný výklad DPH po rozsáhlé novele zákona o DPH k 1.4.2019 v praxi obcí, krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací (školy, zdravotní, sociální zařízení, kulturní a sportovní zařízení, technické služby) včetně praktických příkladů z praxe s využitím i aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Mimo jiné bude podrobně vysvětlen postup při změně sazeb u tepla, vodného, stočného, stravovacích služeb s ukázkou účetního postupu.

 

Seminář je vhodný i pro začátečníky ( v úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci). Součástí semináře jsou i základní kontrolní vazby na účetnictví.

 

V závěru semináře bude poskytnut i výklad ÚSC k postupu při úplatném převodu nemovitých věcí s aktuálními výklady GFŘ.

 

Detail semináře: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2020

Účetnictví Příspěvkových organizací - konzultační seminář

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 16.10.2020
Cena: 1300,-  Kč

Pokud nám zhoršující se situace neumožní seminář uskutečnit, bude přesunut na nejbližší možný termín. Platba za seminář bude tentokrát až po uskutečnění semináře. Děkujeme za pochopení.

Detail semináře: Účetnictví Příspěvkových organizací - konzultační seminář