Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2020

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 17.12.2020
Cena: 1 580,- Kč

Podrobný výklad DPH po rozsáhlé novele zákona o DPH k 1.4.2019 v praxi obcí, krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací (školy, zdravotní, sociální zařízení, kulturní a sportovní zařízení, technické služby) včetně praktických příkladů z praxe s využitím i aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Mimo jiné bude podrobně vysvětlen postup při změně sazeb u tepla, vodného, stočného, stravovacích služeb s ukázkou účetního postupu.

 

Seminář je vhodný i pro začátečníky (v úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci). Součástí semináře jsou i základní kontrolní vazby na účetnictví.

 

V závěru semináře bude poskytnut i výklad ÚSC k postupu při úplatném převodu nemovitých věcí s aktuálními výklady GFŘ.

 

Detail semináře: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2020

Účetnictví Příspěvkových organizací - konzultační seminář

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 16.10.2020
Cena: 1300,-  Kč

Seminář bude přesunut na nové datum konání! V současné době nám brání v konání podmínky vydané vládou. Děkujeme za pochopení.

 

Detail semináře: Účetnictví Příspěvkových organizací - konzultační seminář