Vzdělávací kurz formou videa Praktická aplikace DPH u PO

Cena
1400,00 Kč,-

Lektorka: Ing. Lydie Musilová

Videoseminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, zdravotních, sportovních, kulturních a technických služeb.

Seminář je zaměřen na podrobný výklad DPH v praxi příspěvkových organizací, včetně praktických příkladů s využitím i aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají této oblasti.

Tento seminář je vhodný i pro začátečníky (v úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci). Součástí semináře jsou i základní kontrolní vazby na účetnictví.

Dostupnost :
Skladem

Lektorka: Ing. Lydie Musilová

Lektorka má dlouholetou praxi v daňové poradenské firmě, která jako jedna z mála v ČR poskytuje poradenství neziskovému sektoru, zejména ÚSC a PO a věnuje se rovněž i přednáškové činnosti. Lektorka vede svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech! Ing. Musilová je navíc spoluautorkou stále aktuální publikace Kraj a obec v pozici plátce DPH a nové publikace určené PO s názvem DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, na které se účetními příklady podílel Ing. Lang. Obě knihy je možno zakoupit v našem e-shopu

Program semináře:

 • Základní pojmy, obvyklá ekonomická činnost, úplata a dotace k ceně
 • Sledování obratu, odpočet při registraci
 • Vznik povinnosti přiznat daň
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Daňové doklady, povinnosti k doručení, nejčastější chyby při vystavovaní DD
 • Základ daně, nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění
 • Výpočet daně
 • Oprava základu daně – vystavování opravných dokladů podle § 42 ZDPH v návaznosti na KH
 • Sazby daně – změny od roku 2020, vysvětlení aplikace platné sazby u plnění se zálohami, změnou sazeb v průběhu roku a provedení vyúčtování
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši, vyrovnání odpočtu, korekční mechanismy při úpravě odpočtu
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – podrobněji RPD u stavebních prací i ve vztahu k posouzení osoby nepovinné k dani
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), podrobně bude zaměřeno na nájmy ( snížení nebo prominutí nájemného(, výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost
 • Přeshraniční plnění – nejčastější příklady řešení v praxi
 • Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví
 • Novela Daňového řádu

 Pokud budete mít po skončení kurzu dotazy, je možné je poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022