Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně prospěšného poplatníka za zdaňovací období roku 2019

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Nový Jičín
Datum konání: 27.2.2020   26.2.2020
Cena: 1300,-  Kč

Seminář zrušen!!

Místo a termín konání

Hotel Praha, Lidická 128/6, Nový Jičín - 27. února 2020   26. února 2020 (mapa zde)

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře
13:30 - Předpokládaný konec

 

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 300,- Kč (sleva na druhého účastníka ze stejné organizace 20%)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 2722020; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor:

Ing. Andrea Hošáková

- daňová poradkyně s dlouholetou praxí v neziskové sféře; autorka publikace Účetnictví, daň z příjmů, daň silniční u příspěvkových organizací a zkušená lektorka

 Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

 

Program semináře:

Novelizace právních předpisů:

- Novela č. 357/2019 Sb. Vyhlášky o tvobě a čerpání FKSP s účinností od 1.1.2020 (penzijní připojištění od 1.7. 2020)

--      -  Novela č. 126/2019 Sb., zákona o finanční kontrole (zjednodušení zprávy o výsledku s účinností od 1.1.2020)

-   , - Novela vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou provádí zákon o finanční kontrole od 1.1.2020

- -- - Legislativní vývoj novelizace zákona o daních z příjmů

 -    - Legislativní vývoj novelizace zákona o účetnictví

 

 

Daň z příjmů právnických osob za rok 2019:

- Co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka za splnění určitých podmínek

- Co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka vždy

- Co není předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka

- Bezúplatné příjmy - vysvětlení plošného osvobození vlivem novelizace i ve vazbě na výpůjčku dlouhodobého hmotného majetku

- Změna v ustanovení § 20 odst. 7 - zkrácení časového testu i definice ušetřené daňové povinnosti

- Tvorba a čerpání fondů z hlediska daně z příjmů právnických osob

- Možnost uplatnění daňových odpisů u veřejně prospěšného poplatníka - vysvětlení vlivu na základě daně, nastavení vstupní ceny, náležitosti inventární karty majetku

-      - Výpočet základu daně a vyplnění jednotlivých řádků daňového přiznání       

  •  

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.